torsdag 27. oktober 2011

Forbered deg til konkurranse!

I høst arrangeres det flere spennende konkurranser, i tillegg til de som pågår online. Det er skrevet mye om hvordan man best kan forberede seg til slike, både hva gjelder hvile, mat og trening.


Trening innenfor en konkurranse på romaskin kan med fordel bestå av økter som disse eller tilsvarende: 30-40 minutter moderat til hard innsats med fokus på teknikk, 3 x 10 min med 2-3 min hvile, 4-6 x 5 min med 2-3 min hvile, 4-6 x 1000 meter nær konkurransefart med 3-4 min hvile, 6 x 500 meter litt raskere enn konkurransefart med 3-4 min hvile.


Det er også lurt å ha tenkt litt igjennom på forhånd hvordan man ønsker å legge opp løpet, for det er lett å la seg rive med under selve konkurransen og gjerne åpne hardere enn man tåler. En naturlig måte å dele opp en 2000 meter er f.eks. 4 x 500 meter, og man kan så legge en plan for hvordan man ønsker å gjennomføre hver av de fire 500 metrene. Man må heller ikke glemme å varme godt opp før en konkurranse, da forbereder man kroppen både psykisk og fysisk.


Det finnes ellers masse stoff om det å trene og forberede seg til konkurranseroing på Concept2 sine sider, f.eks. her.


Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar