tirsdag 24. mai 2011

Online Ranking verifisering (IND vs IND_V)

Når man legger inn et resultat manuelt i sin Online Loggbok (uten bruk av loggkort og loggkortleser), og ber om å få resultatet ranket, så vises resultatet i World Online Ranking med en kode IND. Denne koden angir at resultatet ikke er verifisert, hverken av Concept2 eller av monitoren, og man ikke være sikker på ektheten av resultatet.

Det finnes imidlertid funksjonalitet i monitoren for å få verifisert resultatet. Denne krever nyeste software samt at dato og klokkeslett er stilt inn riktig på monitoren. 

For å få verifisert sitt resultat, må man først velge "View details" for den aktuelle økten, og trykke to ganger på den nest nederste grå knappen på høyre side av monitoren (knappen uten noe tekst). Da dukker det opp en seksten sifret kode som må tastes inn sammen med økten i Online Loggbok, i feltet "PM3/PM4 Verification of Result". Når koden er tastet inn, så skal resultatet i loggboken vises på nøyaktig samme måte som på monitoren. Til slutt trykker man Update og Submit. Resultatet er nå verifisert og koden IND vil endres til IND_V.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar